Dərman preparatlarının hazırlanma mərhələləri

Laboratoriya prosesi

Dərman preparatları ilk öncə mütəxəssislər tərəfindən laborator şəraitdə test edildikdən sonra avtomatlaşdırılmış sistemə göndərilir və aparatlar vasitəsilə qablara doldurulur.

Qablaşdırılma prosesi

Qabların üzərinə etiketlər işləndikdən sonra aparatlardan çıxan preparatlar laborator şəraitdə paketlərə yığılır.

Anbara daşıma prosesi

Paketlərə yığılan dərman preparatları müxtəlif aparatlar vasitəsilə xüsusi təchiz olunmuş və saxlanma şəraiti qorunan anbarlara daşınılır.

Preparatların çatdırılması prosesi

Anbardan maşınlara yüklənən preparatlar Azunivet MMC-yə məxsus anbara yollanılır və buradan Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində olan Baytarlıq aptekləri və fermalara göndərilir.

Xəbərlər